privatleasingPrivatleasing har ökat starkt under de sista åren. Det är bekvämt, enkelt och till och med i vissa fall billigare än köpa och äga en bil under samma period som leasingavtalet löper. Men det finns även en hel del fällor som man kan fastna i. I och med att intresset har ökat så mycket hos privatpersoner att leasa bilar har både Konsumentverket, ekonomitidningar och branschtidningar valt att belysa baksidan med leasingavtalen.

Sveriges största ekonomimagasin, Privata Affärer, valde att belysa fördelar och nackdelar med leasing i nummer11/2016. I deras uträkning på en Volkswagen Polo TSI 90hk kostar det 26 279 kr per år om bilen köps. Detta kan jämföras med leasingkostnad på 25 728 kr. Precis som andra (ex Råd & Rön) visar de alltså att leasing kan vara ekonomiskt fördelaktigt. Men de är även noga med att lyfta fram nackdelarna och problemen som kan uppstå.

Bindningstiden

Den stora faran med ett leasingavtal är att det är avtal som är bindande under flera år. Den som tecknar ett avtal på tre år förbinder sig att betala en månadskostnad varje månad under denna period. Visserligen går det att bryta ett leasingavtal men det kan vara riktigt dyrt. Enligt Privata Affärer handlar det ofta om 35 % av kvarvarande hyreskostnad.

När man tecknar avtalet utgår man ifrån att behov av bilen kommer att finnas under hela leasingperioden. Men livssituationer kan förändras och behovet därefter. Detsamma gäller de ekonomiska förutsättningarna. Blir personen arbetslös kan det kännas mycket tungt att behöva betala dyrt för en bil som kanske inte längre ens behövs. Detsamma gäller vid längre sjukskrivning.

Övermil

En sak som Konsumentverket varnat för är så kallade övermil. I ett leasingavtal framgår det hur många mil som bilen får köras under leasingperioden. Om man kör fler mil än denna gräns tillkommer det dyra avgifter. Oftast går det inte heller att öka maxtaket för antal mil efter att avtalet är skrivet.

Får månadskostnaden höjas

Fördelen med leasing är att man vet vad det kommer att kosta. Så resonerar många. Men det man då missar är att de många leasingavtal ger leasingföretaget rätten att höja avgiften i vissa situationer. Ett exempel är om räntan höjs. När Konsumentverket granskade sex olika avtal visade det sig att enbart ett bolag skulle sänka månadskostnaden om räntan gick ner. Detta eftersom bolagets kreditkostnader skulle minska. Det var däremot fler som skulle höja avgiften om räntan gick upp. Det fanns också företag som erbjöd fast pris som inte kunde förändras över tid.

Om avgiften inte betalas

Leasingföretagen agerar något olika om inte betalning sker enligt avtal. De sämre villkoren innebär att företaget tar tillbaka bilen och bryter avtalet. Detta redan efter de första två veckorna. I och med att avtalet bryts kan man behöva betala en stor avgift – utan att man ens har någon bil.

Värdering

När bilen ska återlämnas efter att avtalet löpt ut ska leasingbolaget granska den och avgöra om det skett mer än ”normalt slitage”. Vad som är normalt är det leasingavtalet som avgör. Det blir därmed en subjektiv bedömning utifrån deras syn.

Dyra tillval

Vad är du beredd att betala för en uppsättning vinterdäck? Det kan anses vara behändigt att även vinterdäcken ingår i leasingavtalet men man bör då räkna på vad man egentligen betalar. Även här handlar det om en månadskostnad och Privata Affärer visar på två exempel där månadskostnaden för vinteräck är 200 respektive 296 kr. Det ger en totalkostnad för däcken, efter hela hyrtiden, på 7200 kr respektive 10656 kr. Det är då betydligt billigare att köpa märkesdäck för ca 5-6000 kr och sedan sälja dessa efter hyrtiden löpt ut.

Det är alltså viktigt att kontrollera tillvalen och vad man egentligen betalar för dessa.

Krångliga avtal

I en intervju till tidningen säger Martina Ekelöf (Konsumentverket):

”Vi ser att avtalen är otydliga och svåra att förstå”

Det är en tydlig sammanfattning på de leasingavtal som erbjuds. De kan vara ekonomiskt fördelaktiga. Det kan vara mycket enkelt och smidigt med leasinglösning. Men problemet sitter i att många inte är tillräckligt insatta i fördelarna och nackdelarna i de avtal de tecknar. I en nyhet som publicerats på Konsumentverkets hemsida går det att läsa att de beslutat att gå vidare med tillsyn gällande vissa av de granskade avtalen. Detta då de ansåg att de kunde uppfattas som vilseledande och oskäliga.

Leasing eller inte?

Leasing handlar om att hyra via ett långtidskontrakt. Oavsett vilka kontrakt som skrivs så är det viktigt att förstå vad man skriver under och vad det kan innebära Leasing kan vara ett mycket bra sätt att få en ny och modern bil för en låg summa per månad. Men det kan även bli en fälla för de som inte förstår avtalet till fullo.