volvo billånFör de som ska köpa en ny, eller begagnad, Volvo finns flera sätt att finansiera sitt bilinköp. Via den lokala Volvohandlaren kan billånet tecknas med bilen som säkerhet. Fördelen är främst en lägre räntesats men innebär även ett flertal krav på lånet. Vill man istället låna pengar till Volvon utan att sätta bilen i säkerhet finns andra alternativ. Vilken väg som är bäst beror främst på värdet på bilen.

Billån via Volvohandlare

När en Volvo köps hos en Volvohandlare kan bilen finansieras med ett Volvo Billån. Lånesumman är då minst 10.000 kr och som mest går det att låna 80% av bilens värde. Detta är alltså ett lån där bilen sätts som säkerhet och i dessa fall får aldrig lånesumman övergå 80%. När lånet tecknas kan man välja mellan rörlig eller fast ränta samt om det ska vara räntetak eller inte. Amorteringstiden är upp till 7 år på helt nya bilar och upp till 6 år på begagnade. En sak som styr amorteringstiden är åldern på bilen. Detta eftersom hela lånet ska vara återbetalt innan bilen når en viss ålder. Det som skiljer billån med säkerhet mot ett billån utan säkerhet är därmed alltså främst hur mycket som får lånas och hur snabbt pengarna ska återbetalas. Utöver det ger detta lån generellt lägre ränta just eftersom en bil är som säkerhet.

Fördelar med billån via Volvohandlare:

  • Lägre ränta
  • Rörlig eller fast ränta och möjlighet till räntetak
  • 10 öre rabatt/l på bemannade stationer (Tanka och OK/Q8)
  • 10% rabatt på bilförsäkringen i tre år

Billån utan säkerhet

Det finns flera tillfällen då billån utan säkerhet passar bättre än billånet som presenteras ovan. Exempelvis om lånet är under 10.000 kr, om bilen köps privat eller om amorteringstid önskas längre än 1-7 år. När ett billån utan säkerhet tecknas går det att låna valfritt belopp och man är inte styrd av att maximalt få låna 80% av bilens värde. Det går därmed till och med att låna ett högre belopp än vad bilen är värd och använda pengarna till annat än bilinköp.

Fördelar med billån utan säkerhet

  • Valfri amorteringstid
  • Köp bilen var du vill
  • Använd pengarna till valfritt ändamål
  • Låna utan kontantinsats

Vad är då bäst?

Vad som bäst mellan att teckna ett billån hos Volvo (med bilen som säkerhet) eller ett privatlån (utan säkerhet) är främst beroende på bilens värde och låntagarens behov.

Den största fördelen med att låna med bilen som säkerhet är att man kan få en något lägre räntesats. De som köper en helt ny Volvo får betala relativt mycket och då gör även räntesatsen stor skillnad på månadskostnaden på lånet. Är det ett stort belopp som ska lånas kan Volvolånet väga över med sina ekonomiska fördelar.

Nackdelen med Volvolånet är den styrda och begränsande amorteringstiden. Som mest går det att amortera i 6 år på en begagnad bil, i vissa fall kortare tid. Dessutom krävs kontantinsats på 20% och bilen måste köpas hos en Volvohandlare. Dessutom måste lånet lösas som bilen säljs innan lånet är återbetalt.

Flexibilitet, räntesats och amorteringstid är punkter som skiljer lånen åt. Vilket lån som är bäst beror därmed på vad man prioriterar högst.