Marginalen har två olika slags lån. Det ena är ett klassiskt privatlån där det går att låna upp till 350.000kr. Om detta ska tecknas krävs det att låntagaren inte har betalningsanmärkning.

Det andra lånet ”Omstartslånet” är istället utformat just för personer med betalningsanmärkning. Genom att bostaden används som säkerhet skapas ett lån med riktigt bra ränta. Just räntenivån är Omstartslånets stora fördel. Hos många kreditgivare måste en låntagare med betalningsanmärkning acceptera en ränta kring 20-30% men med Omstartslånet är räntan istället från 4,30%. De pengar som lånas via Omstartslånet kan exempelvis användas till inköp av bil. Därmed skapas en av de billigaste möjligheterna för billån för personer med betalningsanmärkning.

Ansök Omstartslån här
marginalen bank

Så tecknar du Marginalen Omstartslån

Med Marginalens Omstartslån går det att låna pengar till bil trots betalningsanmärkning. Men till skillnad mot många andra lånelösningar, som bygger på privatlån, är detta ett bolån.

Den lägsta summa som går att låna är 100.000 kr och återbetalningstiden är på upp till 50 år. Många som köper bil behöver inte hela 100.000 kr men i och med att lånesumman kan användas till vad som helst går det att lägga en del av summan på bil och en del på ex. renovering. Som mest går det att låna upp till 85% av bostadens värde. Om lånet innebär en belåningsgrad på mellan 50-85% finns däremot amorteringskrav på 1-2% per år. Vilken räntenivå som banken ger beror på belåningsgrad och personliga förutsättningar. Men oavsett är detta ett betydligt billigare sätt att finansiera bilen än att teckna ett privatlån. När ansökan fylls i anger man vilken bostad som ska vara säkerhet för lånet och därefter anges information om den egna ekonomin samt personuppgifter.Efter att ansökan skickats in ges ett preliminärt svar nästan omgående. I vissa fall måste ärendet gå vidare till manuell handläggning vilket gör att det kan ta upp till tre dagar innan svar ges per brev. Om lånet beviljas kan skuldebrevet signeras och skickas in till Marginalen. Därifrån tar det 3-5 dagar innan pengarna har betalats ut.

Varför låna via Marginalen?

  • Billån med fast ränta – Eftersom detta i grunden är ett bolån med säkerhet ger banken låntagaren möjlighet att binda räntan under 1, 2 eller 3 år. Det skapar visserligen något högre räntesats (0,5-1,5% högre) men ger en säkerhet att räntan kommer att vara på exakt samma nivå under bindningstiden.
  • Flexibel säkerhet – Din egen bostad kan användas som säkerhet, men det går även att använda en närståendes bostad som säkerhet. I detta fall är det viktigt att veta vilket ekonomiskt ansvar som den personen tar gällande lånet.
  • Låg ränta trots betalningsanmärkning – Den genomsnittliga månadsräntan (snitträntan) som Marginalen gav på detta lån mellan augusti 2015 och augusti 2016 var mellan 6,16% och 8,31%. Det är under hälften så hög ränta som en person med betalningsanmärkning kan förvänta sig om ett privatlån tecknas. Om större summor ska lånas bör definitivt detta lån ställas mot andra lånealternativ. Är det däremot bara ex. 50.000 kr som ska lånas kan andra lån ändå vara bättre. Orsaken är de höga startavgifterna, 1000 kr i uppläggningsavgift och 3500 kr i kredithanteringsavgift.
  • Samla smålån och skapa ekonomiskt utrymme – Personer med betalningsanmärkningar får oftast lån till riktigt höga räntesatser. Inte sällan kan det finnas flera olika lån och krediter som tillsammans skapar en hög månadskostnad på lånet. Genom att ”samla” alla lån och krediter i ett större lån skapas en betydligt lägre räntekostnad. Att göra detta via ett bolån skapar bästa möjliga ränta.

    En av de största svenska aktörerna för privatlån, där betalningsanmärkning godkänns, erbjuder en ränta ”från 23%” så genom att istället ha bostaden som säkerhet kan räntan mer än halveras. Detta kan skapa ekonomiskt utrymme för bilinköpet.

Hur fungerar amorteringskravet?

I och med att detta är ett bolån innefattas det av amorteringskravet. Det innebär att amortering måste ske om belåningsgraden är över 50%. Så länge som belåningsgraden är mellan 50-70% är kravet på 1% av summan under varje år. Är belåningsgraden på 70-85% är kravet på 2%.

Exempel: En person har en bostadsrätt som är värd 300.000 kr. Eftersom bolån maximalt får vara på 85% av bostadens värde kan lånet som mest vara på 255.000 kr. Har personen bolån på mindre än denna summa kan alltså Omstartslånet tecknas för att därmed utnyttja säkerheten i bostaden. I detta exempel har personen redan bolån på 55.000 kr och har därmed möjlighet att belåna bostaden med ytterligare 200.000 kr. Om så sker är bostaden fullt belånad (85%) och amorteringskravet gäller med 2% per år. Det innebär i detta fall att amortering måste ske med 5100 kr per år (425kr/mån).

Amorteringskravet skapar alltså inte stora utgifter så länge som inte lånet är riktigt stort.

Krav:

  • 25 år
  • Folkbokförd i Sverige
  • 200.000 kr i årsinkomst (vid två sökande ska årsinkomsten vara minst 350.000 kr)
  • Om skulder finns hos Inkasso eller Kronofogden ska pengar från lånet först användas för att lösa dessa skulder.